Več civilnih porok

 

 

Poročni obredi v Italiji se spreminjajo, saj vse več Italijanov sklene zakonsko zvezo pred matičarjem. Leta 2000 si je tako priseglo večno zvestobo 24,4 odstotka parov, leto zatem 26,8 odstotka, 2002 pa že 28,1 odstotka, kar je še vedno veliko manj, kot je zakonskih zvez, sklenjenih pred oltarjem. Čeprav je naraščanje civilnih porok postopno, je bilo lani v Milanu že za spoznanje več civilno kot cerkveno sklenjenih zakonskih zvez: prvih je bilo 2151 in drugih 2081. Ti podatki so v skladu s tezami o sekularizaciji italijanske družbe, ki se kaže zadnja desetletja, česar ne taji niti kardinal Dionigi Tettamanzi. Podobno je po vsej Italiji, delež civilnih porok je bil, denimo, v Bolzanu že leta 2002 višji od 50 odstotkov. Poleg spremenjenega načina sklepanja zakonske zveze se spreminja tudi italijanska družina. Mladi se vedno redkeje poročajo, upada število poročnih slavij po tradicionalnih zapovedih in narašča število svobodnih zvez oziroma zunajzakonskih razmerij. Danes se Italijani v povprečju poročijo pri 31 letih, Italijanke pri 28. Postopek pred matičarjem se v zadnjih desetih letih ni kaj dosti spremenil, cerkveni obred pa se krajša. Iz krajev, iz katerih se je izselilo veliko prebivalcev, poročajo, da imajo manj porok, da se rodi manj otrok in da je čedalje več starejših. Leta 1991 je živelo v Italiji 15,3 odstotka prebivalcev, starejših od 65 let, leta 2001 pa že 18,7 odstotka. Število parov, ki se odločijo živeti skupaj, ne da bi se poročili, se je v zadnjem desetletju več kot podvojilo: 1991. jih je bilo 1,6 odstotka, 2001. pa že 3,6 odstotka. Parov brez naraščaja je 29,5 odstotka. Na sejmu v Padovi, na katerem so predstavili poročna oblačila in druge modne dodatke v skladu z novimi modnimi smernicah (odprt bo do konca tega tedna), so navedli še dodaten vzrok, ki ga povezujejo z upadanjem števila porok – poročno slavje v Italiji stane v povprečju okoli 6 milijonov tolarjev (25.200 evrov). Največ stane zabava, sledijo medeni tedni ter poročna obleka in fotograf. Za stroške svatje ne prispevajo ničesar.